Przejdź do treści

KURS JAVASCRIPT OD PODSTAW DLA POCZĄTKUJĄCYCH ZAKOŃCZONY WYKONANIEM WŁASNEGO PROJEKTU. PODSTAWY HTML i CSS.

     Kurs przeznaczony jest dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoja karierę z programowaniem, niemniej jednak wymagana jest podstawowa znajomość języka HTML i CSS, dlatego też na tym kursie będą także omawiane podstawy tych języków. Języki te są relatywnie proste, dlatego też dzieci nie powinny mieć problemów z opanowaniem ich elementarnych podstaw.
     Szkolenia dla dzieci są realizowane na podstawie tych samych programów, co dla dorosłych, z tą tylko różnicą, że w przypadku dzieci przykłady i poszczególne zadania są w znacznym stopniu uproszczone. W przypadku młodszych uczestników naszych kursów bardzo ważne jest, aby położyć nacisk na motywację do nauki oraz na przede wszystkim na tym, aby te zajęcia były ciekawe, zachęcające do nauki; dzieci się szybko nudzą, a co za tym idzie tracą motywacje do nauki. Ważne jest, aby jak najszybciej dzieci mogły zobaczyć efekty swojej nauki, tzn. działający kod (krotki program – zobacz podstroję „praca z kodem”) lub w przypadku strony WWW szkic strony.
Na zajęciach dzieci będą także zachęcane do nauki języka angielskiego. Wszystkie komendy i polecenia są w tym języku i warto, aby dzieci miały tego pełna świadomość. Po odbytym kursie dzieci otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

Małe grupy - do 5 osób

Czas kursu

40 godzin lekcyjnych; w tym 2 godz. zajęć indywidualnych - praca nad własnym projektem.

Cena kursu

3.900 zł netto - zajęcia grupowe (do 5 osób); 4.900 zł netto - zajęcia indywidualne. Przy szkoleniu dofinansowanym usługa jest bez podatku VAT.

PROGRAM KURSU:

Trener – Sławomir Bargiel – notka trenerska.

I. KOD JAVASCRIPT NA TLE INNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA. PODSTAWOWE INFORMACJE.
          1. Informacje wstępne.
          2. Edytory.
          3. Osadzenie kodu w HTML.
          4. Komentarze w JavaScript.
II. KOD HTML i CSS.
          1. Kod HTML.
          2. Kod HTML i CSS a JavaScript.
          3. Podpięcie pliku z JavaScript i kontrola jego działania.
          4. CSS – przypomnienie podstawowych informacji i podpięcie pliku.
          5. CSS – Flex i Grid.
III. JAVASCRIPT – SKŁADNIA JĘZYKA I PODSTAWOWE KOMENDY.
         1. Zmienne i stałe.
         2. Operator przypisania.
         3. Operacje na liczbach.
         4. Inkrementacja.
         5. Dekrementacja.
         6. Konkatenacja.
         7. Wyprowadzanie zmiennych na ekran:
               • Alert.
               • Document_write.
               • InnerHTML.
               • Console.
         8. Instrukcje warunkowe.
               • Instrukcja if.
               • Instrukcja if else.
               • Instrukcja switch case.
         9. Operatory relacyjne
       10. Operatory logiczne.
       11. Wyrażenia warunkowe.
       12. Konstruktor, Obiekt, Prototype.
       13. Tablice. Metody tworzenia i operacje na nich.
                • Metoda push
                • Metoda pop
                • Metoda shift
                • Metoda splice
                • Metoda slice
                • Metoda fill.
                • Metoda map
                • Metoda filter
        14. Funkcje:
                • Funkcja z parametrem.
                • Funkcja anonimowa.
                • Funkcja strzałkowa (ES6 – rok 2015).
               • Sposoby wywołania funkcji.
        15. Pętle:
                • Pętla for.
                • Pętla while.
                • Pętla do while.
                • Instrukcja break.
                • Instrukcja continua.
        17. Obiekty wbudowane.
        18. Metody – sposób przetwarzania obiektów.
        19. Wyrażenia regularne.
        20. Animacje w JavaScript.
        21. Zdarzenia i ich przetwarzanie:
               • Click
               • Scroll.
               • Onmouseover.
               • Onmouseout.
        22. Okienka.
        23. Formularze i ich walidacja.
        24. ES6 – zmiany w prowadzone w roku 2015:
              • Class`y
              • Funkcja strzałkowa
              • Let i const
IV. BIBLIOTEKA JQUERY I JQUERY-IU.
         1. Biblioteka jQuery i jQuery-IU – pojęcia podstawowe.
         2. Podpięcie biblioteki ze skryptem.
         3. Najpopularniejsze zastosowania biblioteki jQuery i jQuery-IU.
V. PRAKTYCZNA PRACA Z KODEM. ANALIZA I TWORZENIE PROSTYCH PROGRAMÓW Z TRENEREM.
         1. Stoper.
         2. Zegar.
         3. Obliczanie pól figur geometrycznych.
        4. Kostka do gry.
        5. Sumowanie liczb z formularza.
        6. Funkcjonalność strony www – tekst – „więcej”, „mniej”.
        7. Zmiana koloru czcionki w tekście.
        8. Animacje w JavaScript.
VI. PRACA Z TRENEREM NAD WŁASNYM PROJEKTEM.

WEBMASTER – INTENSYWNY KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY WYKONANIEM WŁASNEJ STRONY WWW. PODSTAWY POZYCJONOWANIA STRON (SEO). HTML – CSS – JAVA SCRIPT. PROJEKTOWANIE NOWOCZESNYCH STRON INTERNETOWYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH. CMS WORDPRESS. 

KURS DOFINANSOWANY >>> więcej informacji

Niniejszy kurs kierowany jest do osób początkujących, które samodzielnie pragną wykonać swoją stronę internetową w oparciu o CMS WordPress oraz dokonać niezbędnej optymalizacji pod katem SEO. Osoba po szkoleniu będzie znała także podstawy kodu HTML oraz CSS. Znajomość tych języków programowania jest niezbędna, aby móc modyfikować swoją stronę internetową. Ważnym elementem jest także optymalizacja (SEO) całej strony, którą dobrze jest wykonywać od początku budowy strony. Takie rozwiązanie jest relatywnie bardziej wydajne w stosunku do sytuacji, w której dopiero po ukończeniu budowy strony dokonujemy licznych poprawek w celu optymalizacji naszej strony pod katem SEO. Uczestnik kursu pozna także kilka zastosowań biblioteki jQuery napisanej dla języka JavaScript.

Praktyczna Praca z kodem

Uczestnik kursu otrzyma obszerne materiały z przykładami zastosowania języka HTML i CSS oraz JavaScript.

Kurs dofinansowany >>> więcej informacji

Kurs jest w BUR (PARP) >>> link

Małe grupy - do 5 osób

Czas kursu

35 godzin lekcyjnych.

Cena kursu

2.900 zł netto - zajęcia grupowe (do 5 osób); 3.800 zł netto - zajęcia indywidualne. Przy szkoleniu dofinansowanym usługa jest bez podatku VAT.

PROGRAM KURSU:

Trener – Sławomir Bargiel – notka trenerska.

1. Podstawy kodu HTML – Hyper Text Markup Language.

   • Podstawowe pojecie. Czym jest HTML ?
   • Struktura dokumentu HTML.
   • Margin, border, padding, position – określanie położenia elementów na stronie.
   • Kotwice i odnośniki.
   • Najpopularniejsze komendy.

2. Język CSS – Cascading Style Sheets.

   • CSS – podstawowe pojęcia.
   • Dziedziczenie wartości („rodzic”, „dziecko”).
   • CSS w kodzie HTML. Styl lokalny (line) oraz wewnętrzne arkusze stylów.
   • Zewnętrzne arkusze stylów. Instalacja (podłączenie) pliku CSS.
   • Klasy i pseudo klasy w CSS.
   • Kolory w CSS (kolory w notacji heksadecymalnej, kolory RGB).
   • Użycie narzędzia Firebug w przeglądarce firefox.
   • Wybrane komendy styli CSS.
   • Animacje w CSS.
   • Modyfikacje własnego szablonu strony www w oparciu o CSS.

3. Język Javascript – biblioteka JQuery.

   • Biblioteka JQery – pojęcia podstawowe.
   • Podpięcie biblioteki JQery i pliku ze skryptem.
   • Najpopularniejsze zastosowania biblioteki JQuery na stronie (elementy dynamiczne).

4. Hosting.

   • Podstawowe pojęcia. Jaki hosting wybrać ?
   • Zakładanie konta hostingowego. Tworzenie katalogów.
   • Omówienie przykładowego menu hosta.
   • Co to jest domena i subdomena ?
   • Wybór domeny i jej przekierowanie.
   • Co to jest protokół http ?
   • Połączenie szyfrowane – protokół https.
   • Łączenie się z hostem poprzez protokół FTP.
   • Założenie bazy MySql.

5. WordPress – Content Management System (CMS).

   • Instalacja „czystego” WordPressa i podpięcie bazy MySql.
   • Podstawowe ustawienia.
   • Co to jest motyw oraz jego konfiguracja ?
   • Dodawanie podstron.
   • Instalacja niezbędnych wtyczek.
   • Praca z edytorem tekstu.
   • Grafika w wordpress.
   • Co to są wpisy ?
   • Konfiguracja menu.

6. Grafika komputerowa.

   • Grafika komputerowa – podstawowe pojęcia.
   • Grafika rastrowa i wektorowa.
   • Podstawowe formaty graficzne grafiki rastrowej.
   • Stworzenie własnego logo przy użyciu darmowych programów.
   • Obróbka graficzna zdjęć.
   • Wstawianie grafiki na stronę.
   • Pokazy slajdów – slider`y

7. SEO – pojęcia podstawowe.

   • Ustalenie meta tagów oraz nagłówków.
   • Wybranie słów kluczowych.
   • Omówienie czynników mających wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.
   • Optymalizacja strony pod SEO.
   • Linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
   • Co to jest Sitemapa ? Wykonanie Sitemapy.
   • Zaindeksowanie strony do wyszukiwarki Google.

8. SEO – pojęcia podstawowe.

    • Ustalenie meta tagów oraz nagłówków.
    • Wybranie słów kluczowych.
    • Omówienie czynników mających wpływ na pozycję strony w wynikach.