Przejdź do treści

KURSY DOFINASOWANE – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (PARP) lub KFS (urzędy pracy). DOFINASOWANIE NAWET DO 100% WARTOŚCI KURSU.

Nasza firma posiada certyfikat jakości oraz akredytację PARP`u i nasze szkolenia są zamieszczone w Bazie usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania. W celu zasięgnięci szerszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48) 509 229 182 lub e-mailowego biuro@kurs-programowania.eu