Test z języka angielskiego

Ilość wyrazów do wylosowania - 20


Wpisz tłumaczenie poniżej
Twoje wyniki
Ilość wyrazów do wylosowania: 20 
Ilość poprawnych odpowiedzi: 
0
Ilość błędnych odpowiedzi: 
0